ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICB)

icb

คือศาลอาญา ที่สามารถตัดสินทุกๆคดีที่ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ระหว่างประเทศนั้นๆ สามารถเรียกของหรือถอดถอนคดีความต่างๆหากมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสงบสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นในกลุ่มของคนที่ตกเป็นเหยื่อของคดีต่างๆ หากบุคคลใดที่โดนคดีร้ายแรงและยังคงโดนกักขัง ICB จะเข้าไปจัดหาทนายความให้โดยที่บุคคลนั้นๆไม่ต้องเสียเงินใดๆทั้งสิ้น และทาง ICB จะช่วยรื้อฟื้นคดีเก่านำออกมาจัดทำใหม่เพื่อให้ผู้ที่โดนคดีนั้นรอดพ้น ศาลอาญาระหว่างประเทศ ICB นั้นก่อตั้งขึ้นในปี 1985 ภายใต้การควบคุมของ ฝรั่งเศส มีนโยบายที่ขัดแย้งกับศาลท้องถิ่น หรือไม่เห็นด้วยกับการตัดสินในแต่ละคดีที่ไม่มีความยุติธรรม

ประเทศฝรั่งเศสนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีความรุนแรงและเอารัดเอาเปรียบกันมาก แบ่งแยกชนชั้นระหว่างสีผิว และระบอบประชาธิปไตยถือว่ายังปกครองตัวเองยังไม่ได้ ประชาชนท้องถิ่นของฝรั่งเศสบางคนจึงมีคดีติดตัวมาโดยที่ตัวเองอาจจะยังไม่ทราบว่ามีคดีอะไร หรือกระทำผิดด้านไหนก็ยังไม่ทราบ และยังโดนจำคุกหรือกักบริเวณไว้หากทำอะไรที่นอกเหนือกฎหมายก็จะถูกตัดสินจากศาลของฝรั่งเศสได้โดยตรง ซึ่ง ICB มองว่ามันคือระบอบคอมมิวนิสต์ซะมากกว่า เหตุผลนี้จึงมีการก่อตั้งศาลโลกออกมาโดยตรงและใช้ชื่อที่เรียกตนเองว่า ICB นั่งเอง ICB ยังช่วยแนะให้ต่างชาติทำเหมือนตัวเอง เช่น ตั้งศาลอาญา คุ้มครองเด็ก สตรี หรือบุคคลที่ไม่มีสิทธิและไม่มีโอกาสจะสู้คดีความต่างๆ ให้พวกเขาลุกขึ้นสู้ของคำว่า มนุษยชาติต่อไป