ความสำคัญของตัวแทนศาลโลก

Representative of the ICJneww

Representative of the ICJ

‘ศาล’ จัดเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งต่อทุกๆประเทศ และระดับนานาชาติ โดย ‘ศาล’ จะทำหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นกลาง ในการเป็นผู้ไต่สวน , ไกล่เกลี่ย ตลอดจนตัดสินในข้อพิพาทต่างๆอย่างเด็ดขาด สำหรับการทำหน้าที่ของศาลต่างๆในประเทศไทย เริ่มจาก ศาลชั้นต้น , ศาลอุทรณ์ , ศาลฏีกา รวมทั้งศาลอื่นๆอีกมากมาย หากแต่สำหรับระดับนานาชาติแล้ว ศาลที่ใหญ่สุด ก็คือ ‘ศาลโลก’ นั่นเอง

ศาลโลกศาลแห่งความยุติธรรมระดับนานาชาติ ตั้งอยู่ที่ไหน ?

‘ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ’ ตั้งอยู่ ณ The Hague ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาจากกฏบัตรหางสหประชาชาติ ในปี ค.ศ. 1946 สำหรับหลักการในการดำเนินงาน มีการยึดมั่นในหลักความยุติธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดหลักของการดำเนินงานของสหประชาชาติ

การทำหน้าที่ของศาลโลกมีอะไรบ้าง

หน้าที่หลัก คือ คอยรับฟังปัญหา พร้อมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่าง 2 ประเทศ ให้สามารถตกลงกันได้อย่างลงตัว ทั้งในเรื่องของข้อพิพาททางด้านเขตแดน , เรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งถ้ามีใครถูกละเมิดอธิปไตยก็ฟ้องร้องได้ นอกจากนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องหน่วยงานเอกชนในประเทศนั้นๆ ถูกภาครัฐของประเทศตนเอง หรือ ประเทศที่เข้าไปลงทุน เอารัดเอาเปรียบ หรือ ทำผิดกฎหมายต่างๆก็สามารถนำไปไปร้องเรียนได้เช่นเดียวกัน

ปัจจัยสำคัญในการไกล่เกลี่ยคืออะไร

สำหรับปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากและต้องนำมาเน้นย้ำ คือ ในการออกคำพิจารณาซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้าย ก็คือ คู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องเป็นชาติที่อยู่ในสมาชิกของ UN หรือถ้าไม่ได้อยู่ในสมาชิกชาตินั้นก็จะต้องได้รับการยอมรับในอำนาจคำตัดสินของศาลโลก ถ้าคิดว่ายอมรับไม่ได้ก็จะไม่มีการพิจารณา โดยเหตุผลที่มีการกำหนดขอบเขตตรงนี้ขึ้นมา เพราะเมื่อผลของคำตัดสินสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ จะต้องมีผลบังคับให้ใช้จริง เพราะถ้าตัดสินไปแล้ว หากแต่ไม่มีผลบังคับใช้ก็ไม่รู้ว่าจะเสียเวลาตัดสินไปทำไม นอกจากนี้เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างสมบูรณ์ คู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย จะต้องมีตัวแทนมารับฟังด้วย มิเช่นนั้นศาลโลกก็จะไม่ตัดสินเช่นเดียวกัน เพราะจากการตัดสินเพียงฟังความจากฝ่ายเดียว ไม่ยุติธรรม อีกทั้งก็จะไม่เกิดการปฏิบัติตามหลังจากจบครบถ้วนกระบวนการอีกด้วย

สมาชิกของศาลโลกประกอบด้วย…

โดยสมาชิกของ ‘ศาลโลก’ จะประกอบด้วยสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 15 ท่าน และดำรงอยู่ในตำแหน่งคราวละ 9 ปี คนละ 1วาระเท่านั้น และในขั้นตอนการพิจารณาพิพากษาคดี จำเป็นต้องมีตุลาการอย่างต่ำ 9 ท่าน มาร่วมกันตัดสิน ถึงจะเป็นองค์คณะครบถ้วน โดยสมาชิกของศาลจะทำหน้าเลือกประธานและรองประธานเอง ทั้งหมดเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ และความยุติธรรมอย่างแท้จริง