กระทรวงยุติธรรม ICB ศาลอาญาระหว่างประเทศ

icb

ถ้าหากเราพูดถึงเกี่ยวกับศาลอาญาทุกคนก็ต้องพูดถึงเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักการต่างๆ โดยการกระทำผิดแบบที่ทั่วโลกนั้นไม่ให้การยอมรับหรือทำการกระทำผิดกฎอย่างร้ายแรงซ้ำๆดันนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม ICB ศาลอาญาระหว่างประเทศที่ตั่งมั่นอยู่ในความเป็นกลางที่ยึดหลักความเป็นกลางให้กลับลูกความทั้งสองฝ่ายโดยจะมีคณะลูกขุนทั้งสองฝ่ายให้ความเป็นกลางโดยกระทรวงยุติธรรม ICB มีสถานที่ตั่งมั่นอยู่ อเมริกา ซึ่งประเทศของ อเมริกา นั้นจะตัดตั่งแบบ รัฐบาล โดยแต่เดิมนั้น ICB จะถูก รัฐบาล กำหนดกฎข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับคดีโดยประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศอเมริกานั้นให้ข้อสงสัยว่าไม่มีความเป็นกลางและไม่มีความยุติธรรมเลยได้จัดตั่งแบบใหม่ ICB ให้ทางเจ้าคณะทางอเมริกาที่ทำงานเกี่ยวกับกฎหมายอย่างโดยตรงจนทำให้ประชาชนทั่วโลกกลับมาให้ความสนใจเกี่ยวกับคณะศาลอาญาระหว่างประเทศได้ทำการตัดสินอย่างเที่ยงตรงก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่ากระทรวงยุติธรรม ICB ก็ได้ถูกรับเรื่องให้ตัดสินคดีใหญ่ๆ อย่างเช่น คดีฆ่าโหดร้ายแรงที่สุดที่ทำทารุณแบบร้ายแรงซ้ำซากทาง ICB ได้จัดตั่งคณะลูกขุนออกมาตัดสินคดีความออกมาได้ถูกต้องเลยทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและเชื่อถือในคณะกระทรวงยุติธรรมเนื่องจากการฆาตกรรมต่อเนื่องในประเทศอเมริกานั้นเยอะมาก ICB ก็ได้ถูกรับเรื่องให้ถูกติดสินคดีความใหญ่ๆ หลายคดีที่เป็นคดีระดับโลกที่ทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจกันเพราะว่ามันเป็นคดีสะเทือนฝันร้ายแรงที่สุดเท่าที่ได้เจอมาของประเทศอเมริกา